REEBOK EXPERIENCE STORE – MÁNES

Základní idea návrhu Pop-Up Store značky Reebok v budově Mánes je odvozená od její historie, nadčasové architektury, strategické polohy ve městě a kulturního významu. Základní premisa návrhu je pohled na produkt jako na umělecký předmět, který je vystavován.

Hlavní výstavní  zóna je situována v největším převýšeném sále budovy Mánes (půdorysné rozměry jsou cca 30m x 20m), kde je taktéž ikonický převýšený strop, vysoký přibližně 12m. Výstava v hlavním sále je rozdělena na dvě části – mobilní a stálou.

Mobilní výstava je umístěna v zadní části sálu a představuje základ navrženého řešení. Jedná se o 4 ks krychlí, které odkazují na 4 základní okruhy produktů značky Reebok. Hmotově se jedná o krychle o rozměrech 2,5m x 2,5m x 2,5m, které jsou vyrobeny z dřevěné lepené překližky. Pro rychlou a jednoduchou manipulaci s předměty jsou umístěny na kolečka. Základní hmota krychlí je prořezána tak, aby vznikly výstavní niky. Každá ze čtyř krychlí je zaměřena na jeden element výstavy. Krychle představuje osvětu toho druhu sportu, informuje o kladech, strategiích, zajímavých osudech sportovců nebo o historii sportu. V rámci krychle mohou být i informace o plánovaných nebo proběhlých akcích. Informace v krychlích mohou být předávány několika způsoby. Primárně se může jednat o projekci krátkých videí nebo sekvencí fotek. Doplňkovým kanálem jsou informační tabule nalepené ze stran krychlí. V případě průběhu akce v hlavním sále mohou být krychle odsunuty ke stěně tak, aby se uvolnil prostor pro návštěvníky.

VIZUALIZACE

REALIZACE

 

 

ÚDAJE O PROJEKTU

  • Autoři návrhu: Adam de Pina, Martin Dašek
  • Místo stavby: Praha 1, Galerie Mánes
  • Rozsah prací: Studie stavby, Realizační dokumentace
  • Návrh: 2017
  • Realizace: 2017