Dům u lesa

Rodinný dům, který je předmětem této architektonické studie, by měl přinést dobrý kvalitativní standard a uspokojení rozmanitých individuálních potřeb budoucích uživatelů. Důraz klienta je kladen na kontext a zasazení stavby do přírodě blízkého prostředí a využití genius loci. Ekonomickým cílem je dosažení finanční efektivity, tedy nalezení optimálního poměru ceny a výkonu ve všech aspektech projektu v zadaném investičním rámci. Důležitým tématem je kvalitní funkčně provozní a dispoziční řešení domu. Dům by měl reflektovat individuální nároky a představy klientů, stejně tak jejich životní styl. Zároveň by se měl přizpůsobovat měnícím se požadavkům rodiny v dlouhodovém časovém horizontu. Architektonický návrh stavby by měl přednostně cílit na dlouhodobé hodnoty a kvality, které ocenění i budoucí generace, než na často se měnící módní trendy.

Umístění stavby bylo silně ovlivněno svažitostí terénu, orientací ke světovým stranám, zmiňovanou pozicí a blízkostí lesa, či výhledovými osami. Prudký svah klesající na jih až o 6 metrů vyvolal potřebu částečného zanoření domu tak, aby byl zajištěn přístup do jižní zahrady ze spodního patra. Naopak z horního patra je přístupná severní část parcely, kde jsou parkovací a vstupní prostory. Úhlopříčné natočení objektu vůči pozemku vychází z geometrického kompromisu mezi optimálním umístěním stavby z hlediska založení, tedy podélně s vrstevnicemi, a jihovýchodní orientací, která je ideální vzhledem k příjemným pohledům do údolí. Zvolené osazení rodinného domu na parcele je výhodné také z hlediska proslunění obytných místností a oslunění pobytové části zahrady. Celá stavba bude trvalý stín vrhat jen na minimální plochu pozemku. Logika umístění stavby vytváří perfektní podmínky pro vznik kvalitní pobytové zahrady, která bude domem vizuálně i hlukově oddělena od příjezdové zóny a komunikace. Prostor trojúhelníkového parteru bude příjemně vklíněna mezi les a dům, východním směrem umožní výhled do údolí.

Stavba domu se skládá z hlavního objektu pro rodinu o vnějších rozměrech 13m x 7m a z vedlejšího objektu venkovního skladu a přístřešku pro automobily, který má vlastní založení i nosnou konstrukci.

Návrh hlavní části domu pracuje se zjednodušenou variací raumplanu podle Adolfa Loose, kdy jednotlivé prostory mají různou světlou výšku a podlaží nejsou jednoúrovňové, ale vzájemně se prolínají. Vstupní prostor domu je výškově umístěn mezi spodní a horní patro. Ze zádveří uživatel vejde na mezipodestu a buď sestoupí do obývací části domu, nebo vystoupá do pokojové zóny. Navržené řešení snižuje rozsah zemních prací a zároveň zvyšuje intimitu pokojového patra. Host vstupující do domu z horního patra se nedostane přímo k ložnicím, ale vejde na mezipodestu, která je posazená o necelý metr níže. Díky velkorysému schodišťovému prostoru je návštěvník veden do spodních obývacích prostor rodinného domu.

Dispozičně provozní řešení rodinného domu je celkem standardní. Zvláštností je využití pokojového 2.NP jako vstupního podlaží. Nalezneme zde ložnici se šatnou a vlastní malou koupelnou. Dva menší dětské pokoje se shodnou výměrou využívají hlavní koupelnu, kde je vyčleněna a prostorově oddělena technická část domu s kotelnou a prádelnou. Všechny pokoje horního patra budou mít přímý přístup na jihovýchodní balkón s výhledem na les i do údolí. Z manželského lůžka bude skrze velké čtvercové okno viditelné široké panorama okolí, rozkládající se severovýchodním směrem. Chodba horního patra byla minimalizována, zároveň je propojena se schodišťovým prostorem, což bude působit velmi vzdušně. Prostorový efekt podpoří střešní světlík nad schodištěm a široké okno vedle schodišťového ramene. Výsledkem bude, kromě dostatku světla, vytvoření horního a laterálního osvětlení až divadelní scenérie ve stylu Louise Kahna. Horní světlo bude dopadat skrz schodišťové zrcadlo až do spodního obývacího pokoje. Dojde tak k propojení úrovní raumplanu nejen z hlediska komunikací a vizuální provázanosti, ale i z hlediska světla, tepla, výměny vzduchu a akustiky.

Symetricky uspořádaný prostor 1.NP je částečně zanořen pod terén. Centrální část a těžiště domu tvoří obývací zóna. Ta je sloučená s kuchyní, která je vložena do severovýchodní niky. Nad kuchyňskou linkou je osazeno čtvercové okno s výhledem na stráň. Na druhé jihozápadní straně najdeme univerzální pokoj s přímou návazností na obývací část. Sloužit bude jako pracovna, knihovna, pokoj hostů, místo pro cvičení a meditace, možná i jako dětská herna. Pro zázemí a hygienu byly využity kouty stěn přiléhající k terénu. S obytnou částí je provázaný i zmíněný schodišťový prostor, pod ním nalezneme krb a místo pro dřevo. Obývací provozy domu mají nadstandardní světlou výšku 3,1 m, což koreluje s výměrou 50 m2. Celý prostor bude mít příjemné proporce a objem, nebude stísněný, ani přehnaně velký. Vytváří vhodné podmínky pro příjemné zabydlení. Vzdušnost interiéru podpoří prosklená posuvná stěna, díky ní dojde k elegantnímu spojení s parterem zahrady.

 

 

ÚDAJE O PROJEKTU

  • Autoři návrhu: Martin Dašek, Adam de Pina, Le Song
  • Místo stavby: Tuchoměřice
  • Rozsah prací: Studie stavby
  • Návrh stavby: 2016