Rodinný dům Císařka

Návrh rodinného domu počítá s maximální možnou flexibilitou dispozice s ohledem na limity daného území. Základní dispoziční uspořádání domu má otevřený prostor přes dvě nadzemní podlaží. Pokud investor bude preferovat větší dispozici, je možné otevřený prostor přepatrovat. Vzhledem k obecně větší prostorové náročnosti intimní části dispozice, je 2.NP předsazené nad 1.NP, čímž vzniká základní hmotový koncept upraveného kvádru. Architektura stavby pracuje s čistotou vlastní hmoty, která odkazuje na funkcionalismus. Plot navazuje na sousední stavby a je vytvořen z gabionů. Tento plot funguje taktéž jako opěrná stěna, která vyrovnává výškový rozdíl mezi parkovacím stáním a vstupním podlažím.

Řešené území je mezi ulicemi Podbělohorská a Na Císařce, kde od roku 2003 proběhla kapacitní výstavba bytových a rodinných domů. Bytové domy víceméně navazují na ulici Podbělohorská, zatímco při ulici Na Císařce a Smrčinská jsou situovány rodinné domy. Projekt RD Císařka logicky navazuje na tuto rodinnou zástavbu. Objekt je navržen z kvádrových hmot, aby zapadl do soudobé zástavby okolí.  Terénní úpravy části pozemku jsou podřízeny příjezdu automobilové dopravy a navazují na přilehlou komunikaci. Druhá část pozemku je vyvýšena o cca 1 m, tak aby zahrada navazovala na přilehlou zahradu RD. Tento výškový rozdíl je vyrovnán opěrnou zdí obloženou gabionovým obkladem.

 

Údaje o projektu

  • Autoři návrhu: Adam de Pina, Martin Dašek, Zuzana Paclová
  • Místo stavby: Praha 5 – Smíchov
  • Rozsah prací: Studie stavby, Dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení
  • Návrh stavby: 2016
  • Realizace: 2019