Vila Bořanovice

Urbanistické aspekty okolí byly při návrhu vily silně akcentovány. Stavba je umisťována do původního historického jádra obce Bořanovice s tradiční venkovskou zástavbou. Dominujícím prvkem v okolí je trojúhelníková náves se vzrostlým listnatým stromem a památníkem obětem válek. Navržená pozice domu, ve tvaru „L“ s hlavní hmotou orientovanou severojižním směrem, opticky doplňuje a uzavírá náves. Vila je odsazena od uličního frontu a rozděluje pozemek na menší severní předzahradu (poloveřejný prostor) a velkou jižní zahradu s intimním charakterem. Předzahrada opticky zvětšuje náves a bude silně vnímána veřejností (místní, turisté i hosté vily). Pozice domu umožňuje zachovat stávající studnu s pumpou a vzrostlý ořešák na zahradě. Při východu stavba vizuálně navazuje na tvar sousedního hospodářského stavení. Širší urbanistické vazby hrály roli při výběru tvaru střechy. Navzdory požadavku klientů na plochou střechu, jsme do návrhu zapracovali tradiční střechu sedlovou. Důvodem je podpora dochované urbánní stopy a tradiční zástavby v okolí.

Umístění stavby se severojižní orientací, která byla preferována klientem s cílem se izolovat od návsi (hlukově i opticky) a vymezit jižní část pobytové zahrady, se ukázala být velmi elegantní. Daná orientace domu má však svoje specifika. Jde o silnou sluneční expozici z jihu (tepelné zisky, oslnění) a žádnou ze severu (tepelné ztráty, vlhkost, stabilní světelné podmínky). Na toto dům reaguje venkovními žaluziemi z jihu, menšími okny ze severu a vhodným rozložením dispozic.

Stavba se skládá z hlavního objektu pro rodinu o vnějších rozměrech 26,9 m x 9,2 m a z vedlejšího objektu garáží o rozměrech 17,8 m x 6,7 m. Oba objekty jsou vzájemně provázány. Obvodová železobetonová stěna garáží poslouží jako opěrná stěna zajišťující statiku sousedního domu a terénního valu. Hlavní část vily má podlouhlý obdélníkový tvar a sedlovou střechu. Objekt má přízemní patro, mezonetové druhé patro podkrovního charakteru a podzemní podlaží. Díky svažitosti terénu je zajištěn kontakt se zahradou ve všech třech podlažích (1.PP ze západu, 1.NP ze severu a jihu, 2.NP z východu).

Dispoziční řešení využívá logického zónování vily na samostatné provozní celky. Přízemí vily je prostorově největší a dělí se na část vstupní, zónu hostů, společenskou část a zónu rodičů. Garáže s technickým a skladovým provozem jsou spojeny se vstupní halou. Dominujícím prostorem je obývací část s výměrou 55 m2 a zvýšeným stropem na 3,5 m (zbytek podlaží má světlou výšku 2,6 m). Druhé podlaží je věnováno dětem. Tři identické pokoje mají návaznost na hernu. V pokojích a herně uvažujeme s vestavnými patry. Druhé podlaží je vybaveno střešní terasou s trelážovým zastřešením, které zajišťuje tlumení přímého slunečního světla, omezuje proudění větru a vytváří intimní atmosféru. Terasa je přístupná z dětské zóny, obývací zóny a navazuje na jihovýchodní část zahrady. Dům má podzemní podlaží, které je určeno pro sport a relaxaci. Nalezneme zde bazén, saunu a fitness. Bazén je propojen se zahradou prostřednictvím posuvné skleněné stěny. Atypické je umístění schodiště, které není součástí vstupní haly, ani obývacího pokoje. Schodiště má vlastní halu. Zatím co vstupní hala vytváří uzel mezi garážovou, technickou, skladovací, hostovskou a společenskou částí domu. Schodišťová hala propojuje společenskou, rodičovskou, dětskou a sportovní část. Návštěvy tak mají omezený pohyb po domě a nemohou přímo vstoupit do intimních zón domu. Zatím co rodina má díky schodišťové hale pohyb volný. Rodiče ze své a obývací zóny mají přehled o pohybu osob v domě, zároveň je jejich ložnice intimně izolována. Přes schodišťovou halu je přístupná střešní terasa, bez průchodu přes dětskou zónu. Zajímavostí návrhu je vazba čítárny na stávající studnu s pumpou, proto jsme čítárnu propojili se severní zahradou celoprosklenými otočnými dveřmi. Stávající ořešák zase bude viditelný z proskleného schodiště, dětské herny a koupelny rodičů. Tento strom tak bude vytvářet vazbu s exteriérem a intimitu v interiéru (clona při pohledu z návsi).

Materiálové řešení reflektuje preference klientů a vazby na okolí. Kombinuje tradiční a soudobé materiály. Klienti mají v oblibě kámen, ten jsme uvažovali na fasádách vily. Vybrali jsme opuku, neboť světle žlutá barva a povrch kamene působí teplým a vřelým dojmem. Opuka je tradiční a reprezentativní materiál, sloužila ke stavbě hradů a kostelů. Ve středních Čechách je dosti rozšířená, lokálně a cenově rozumně dostupná. Dřevo v exteriéru je klientem vnímáno negativně z důvodů náročné údržby. Plast je zase nedůstojný materiál. Proto uvažujeme okna a dveře v hliníkových rámech v tmavě šedé matné barvě. Stejný materiál a barvu užíváme pro venkovní žaluzie, parapety, zábradlí, vrata, ale i pro střešní krytinu, nebo trelážovou krovní konstrukci nad střešní terasou. Tento materiál odolává povětrnostním podmínkám a slunečním vlivům, je reprezentativní a esteticky vkusný. Třetím výrazným materiálem je pohledový beton. Konstrukce garáží staticky zajišťující sousední dům a terénní val musí být z železobetonu. Obdobně je beton vhodný pro podzemní podlaží s provozem bazénu, neboť dobře odolává zemnímu tlaku a vysoké vlhkosti. Zmíněné tři hlavní materiály a barvy doplňuje sklo. Návrh pracuje s velkoformátovým zasklením schodišťového tubusu, obývací a jídelní části, nebo bazénu.

Údaje o projektu

  • Autoři návrhu: Martin Dašek, Adam de Pina, Eduard Mosieienkov
  • Místo stavby: Bořanovice
  • Rozsah prací: Studie stavby
  • Návrh stavby: 2017