OLAF studio je architektonický a projektový ateliér, který vznikl ve spolupráci s konsorciem SPS, které podniká v českém stavebnictví od roku 1992. Páteř skupiny tvoří stavební společnost SPS engineering a SPS správa nemovitostí, která se zabývá developmentem, inženýrskou činností, správou nemovitostí, realitní a ekonomickou činností. Do skupiny náleží i řada dalších jednoúčelových společností, nebo partnerských firem investičního, právního, daňového nebo marketingového charakteru. Založení samostatného ateliéru OLAF, na jaře roku 2016, mělo za cíl systematické ukotvení již dříve prováděných projekčních, architektonických a urbanistických prací pro naší mateřskou skupinu.

Studio OLAF své služby nabízí i mimo skupinu SPS a to v pestré škále činností od řešení a zajištění realizace interiérů, přes architektonicko-stavební a konstrukční návrhy budov všech velikostí a typů, až po návrhy urbanistických vesnických i městských celků. Nově se snažíme svojí prací expandovat směrem k landscape a průmyslovému designu, neboť máme rádi nové výzvy a překonávání dosažených met. Náš ateliér se opírá o znalosti a podporu více jak 100 zaměstnanců mateřského konsorcia SPS, a dalších desítek externích spolupracovníků z různých oborů.

 

Náš pracovní tým:

 

Ing. arch. Martin Dašek

e: dasek@olafstudio.cz
t: +420 725 518 820

 • zakladatel a jednatel ateliéru
 • architekt, projektant, hlavní inženýr, ekonom
 • specializace na ekonomické řízení projektů, přípravu developerských projektů, konstrukce a materiály, stavební legislativu a normy, územní plán a regulaci výstavby, inženýrskou činnost
 • absolvent Fakulty stavební ČVUT, oboru Architektura a stavitelství

 

Ing. arch. et. ing. Adam de Pina

e: de.pina@olafstudio.cz
t: +420 725 518 497

 • zakladatel a jednatel ateliéru
 • urbanista, architekt, projektant, hlavní inženýr
 • specializace na urbanismus, udržitelný rozvoj, nízkoenergetické stavby a zelené technologie, stavební legislativu a normy, územní plán a regulaci výstavby, inženýrskou činnost
 • absolvent Fakulty stavební ČVUT, oboru Architektura a stavitelství
 • absolvent Fakulty stavební ČVUT, oboru Budovy a prostředí

 

Autorizace – Česká komora architektů (ČKA)

 • Číslo autorizace: ČKA 04 727
 • Typ autorizace: A.1 – obor architektura

 

Spolupracovníci

 • Ing. arch. Petra Fišerová
 • Bc. Eduard Mosieienkov
 • Bc. Maria Smetanová
 • Bc. Le Song
 • Ing. arch. Zuzana Paclová
 • Ing. arch. Klára Filaunová